แบบฟอร์มลงทะเบียน

separator
รายละเอียดผู้สมัคร
หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัว
สำเนาหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับเจ้าของหรือผู้ขายแต่ละราย
ชื่อที่เสนอของ Yacht
(โปรดระบุอย่างน้อย 3 ตัวเลือก)
พอร์ตของ Registry ที่เสนอ
หากปัจจุบันเรือยอชท์จดทะเบียนอยู่
แบบสำรวจการวัดน้ำหนัก
ชื่อผู้สร้างและที่อยู่
ประเภทของเรือยอทช์
คำอธิบายของ Yacht
cm
cm
cm
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์
ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของผู้ขาย
ประกันภัย
คุณต้องการใบเสนอราคาประกันสำหรับเรือยอทช์หรือไม่
ใบอนุญาตวิทยุ
อุปกรณ์รับและส่งบนเรือทั้งหมดต้องได้รับใบอนุญาต

ไม่พลาดการติดต่อ