Obrazac za registraciju

separator
Podaci o podnosiocu prijave
Broj pasoša
Kopije pasoša i/ili ličnih karata su preduslov za pojedinačne vlasnike ili prodavce
Predloženo ime jahte
(Molimo navedite najmanje tri izbora)
Predložena luka registra
Ako je jahta trenutno registrovana
Anketa o merenju tonaže
Ime i adresa graditelja
Tip jahte
Opis jahte
cm
cm
cm
Specifikacije motora
Ime, adresa i nacionalnost prodavca
Osiguranje
Da li vam je potrebna ponuda osiguranja za jahtu
Radio License
Sva oprema za prijem i prenos na brodu mora da bude licencirana

Ostanite povezani