Φόρμα εγγραφής

separator
Στοιχεία αιτούντος
Αριθμός διαβατηρίου
Τα αντίγραφα των διαβατηρίων ή/και των δελτίων ταυτότητας αποτελούν προαπαιτούμενο για μεμονωμένους ιδιοκτήτες ή πωλητές
Προτεινόμενη ονομασία γιοτ
(Δηλώστε τουλάχιστον τρεις επιλογές)
Προτεινόμενο Λιμάνι Μητρώου
Εάν το γιοτ είναι εγγεγραμμένο επί του παρόντος
Έρευνα μέτρησης χωρητικότητας
Όνομα και διεύθυνση οικοδόμων
Τύπος γιοτ
Περιγραφή του γιοτ
cm
cm
cm
Προδιαγραφές κινητήρα
Όνομα, διεύθυνση και εθνικότητα του προμηθευτή
ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Χρειάζεστε μια προσφορά ασφάλισης για το γιοτ
Άδεια ραδιοφώνου
Όλος ο εξοπλισμός λήψης και μετάδοσης επί του σκάφους απαιτεί άδεια

Μείνε συνδεδεμένος