Registratieformulier

separator
Gegevens aanvrager
Paspoort ID
Kopieën van paspoorten en/of ID-kaarten zijn een vereiste voor individuele eigenaren of verkopers
Voorgestelde naam van jacht
(Graag minimaal drie keuzes vermelden)
Voorgestelde poort van registratie
Als het jacht momenteel is geregistreerd
Tonnage Meting Enquête
Naam en adres van de bouwer
Type jacht
Beschrijving van jacht
cm
cm
cm
Motorspecificaties:
Naam, adres en nationaliteit van de verkoper
Verzekering
Heeft u een verzekeringsofferte nodig voor het jacht?
Radiolicentie
Voor alle ontvangst- en zendapparatuur aan boord is een licentie vereist

Blijf verbonden