Registreringsskjema

separator
Søkerdetaljer
Pass ID
Kopier av pass og/eller ID-kort er en forutsetning for individuelle eiere eller leverandører
Foreslått navn på yacht
(Vennligst oppgi minst tre valg)
Foreslått registerhavn
Hvis yachten er registrert for øyeblikket
Tonnasjemålingsundersøkelse
Byggherrens navn og adresse
Type yacht
Beskrivelse av Yacht
cm
cm
cm
Motorspesifikasjoner
Leverandørens navn, adresse og nasjonalitet
Forsikring
Trenger du et forsikringstilbud på yachten
Radiolisens
Alt mottaks- og sendeutstyr om bord krever lisens

Hold kontakten