Obrazec za registracijo

separator
Podatki o prijavitelju
Potni list/osebna izkaznica
Kopije potnih listov in/ali osebnih izkaznic so predpogoj za posamezne lastnike ali prodajalce
Predlagano ime jahte
(Prosimo, navedite vsaj tri možnosti)
Predlagano pristanišče registracije
Če je jahta trenutno registrirana
Raziskava merjenja tonaže
Ime in naslov graditelja
Vrsta jahte
Opis jahte
cm
cm
cm
Specifikacije motorja
Ime, naslov in državljanstvo prodajalca
Zavarovanje
Ali potrebujete ponudbo zavarovanja za jahto
Radijska licenca
Vsa sprejemna in oddajna oprema na krovu mora imeti licenco

Ostanite povezani