MMSI TELECOM RADIO LICENCIA


  • Každá loď musí mať zo zákona platnú licenciu MMSI / Rádio na palube. Môžeme zariadiť vašu Gibraltársku MMSI / Rádiovú licenciu pri podaní žiadosti o registráciu vlajky Gibraltáru. Licencia MMSI pokrýva VHF rádio, radar, AIS, epirb, transpondér a radar a priraďuje čísla potrebné na správne fungovanie.

  • Našim klientom vieme zabezpečiť gibraltársku MMSI rádiovú licenciu. Cena je £135,- v kombinácii s akoukoľvek registráciou vlajky alebo £175,- ak si ju objednáte samostatne.

Požadované dokumenty:
  • Kópia pasu/ID
  • Kópia kúpneho listu
  • Kópia osvedčenia o spôsobilosti
  • Staničná licencia

ZAREGISTRUJTE SA TERAZ!

Zostať v spojení